Welke NOW verklaring heb je nodig?

Wij begrijpen dat je niet echt weet welke verklaring je nodig hebt. Dit hangt ook af van de hoogte van het voorschot en de daadwerkelijke tegemoetkoming. Ondernemers die een voorschot hebben ontvangen die onder de twintigduizend euro ligt hebben Hier recht op een definitieve tegemoetkoming van minder dan vijfentwintigduizend euro en deze hoeven dan ook geen verklaring mee te sturen.

Wanneer het voorschot ligt tussen de twintigduizend en de honderdduizend euro én de definitieve tegemoetkoming tussen de 25 en de honderdvijfentwintigduizend dan moet er wel accountants of derden verklaring meegestuurd worden. Let wel goed op welke accountantsverklaring dit is en of je onderneming dan ook controleplichtig is of niet.

Wat is een derden verklaring?

Wanneer je als ondernemer een voorschot hebt ontvangen tussen de 20 en de honderdduizend euro heb je recht hebt op een tegemoetkoming tussen de 25 en honderdvijfentwintigduizend euro moet je derden verklaring meesturen. Het UWV heeft dit zo bepaald omdat ze een bepaalde zekerheid willen hebben over de financiën van de aanvrager. Hoe hoger de bedragen Hier zijn, hoe meer zekerheid die verklaringen eigenlijk moet hebben. Wanneer je een derden verklaring nodig hebt dan voert een deskundige derde zoals bijvoorbeeld een boekhouder een controle uit. Deze kijkt bijvoorbeeld naar de werkelijke omzetdaling en of het personeel bijvoorbeeld wel doorbetaald is, dit is namelijk wel een vereiste voor het krijgen van een tegemoetkoming.

Wat is een samenstelverklaring?

Wanneer het voorschot om een hoger bedrag gaat, zou er een samenstellingsverklaring meegestuurd moeten worden. Dit is een type accountantsverklaring. Wanneer je als bedrijf zijnde niet controleplichtig bent en wel een voorschot hebt ontvangen dat boven de 100.000 euro is en je hebt recht op een bedrag tussen de 125.000 en de 375.000 euro dan moet er een samenstelverklaring worden meegestuurd. Op dat moment laat je, je jaarrekening door een accountant gecontroleerd worden. Deze accountant bekijkt daarna de financiën en gaat kijken of de basiseisen na zijn geleefd. Ook wordt de aangeleverde informatie gecontroleerd. Wanneer dit klaar is moet deze verklaring mee worden gestuurd door de ondernemers die geen accountant hebben, omdat ze gewoonweg niet controleplichtig zijn. De meeste ondernemers lopen er tegenaan dat de accountants al volgeboekt zijn of dat de kosten redelijk hoog zijn Hier kun je altijd tegen een vaste prijs een samenstelverklaring laten vaststellen

Heb je Hier een beoordelingsverklaring nodig?

Dit type accountverklaring is een beoordelingsverklaring wat meegestuurd moet worden met de aanvraag tot de definitieve vaststelling wanneer het om een hoger bedrag gaat. De beoordelingsverklaring zorgt voor meer zekerheid dan een samenstelverklaring omdat het bedrag waar het om gaat een stuk hoger ligt. Voor de volgende ondernemers is het dan ook verstandig een beoordelingsverklaring neer te leggen:

·        Je hebt een voorschot ontvangen van meer dan 100.000 euro en heb recht op het bedrag dat tussen de 125.000 en de 375.000 euro ligt en je bent controleplichtig of

·        Je bent niet controleplichtig maar, je hebt wel recht op een definitieve tegemoetkoming van meer dan 100.000 euro